Sophia's Tuin

Duurzaamheid en (biologische) landbouw

Dan verwacht je een artikel, dat gaat over de voordelen van de biologische landbouw. Niet dus, dat is allemaal terug te lezen op internet. Maar wel een overweging.

Justus von Liebig (1803-1873) De uitvinder van de kunstmest (lees: Stikstof meststoffen) heeft voor een ware landbouw revolutie gezorgd, niet waar? Kijk maar om je heen, buiten op het land, in de winkels en in jouw eigen koelkast en portemonnee. Hij was ook de grootste tegenstander van de manier waarop zijn ontdekking werd gebruikt. Ongebrijdeld gebruik van kunstmest. Zelf omschreef hij het als het grootste gevaar voor een gezond bodemleven en een verantwoorde landbouwproductie. Met als gevolg verslechterende bodemvruchtbaarheid, verstoring van de kringlooplandbouw en uiteindelijk onze gezondheid. Justus von Liebig:  “…. Als de bodem gebrek heeft aan minerale bestanddelen dan geeft stikstof-kunstmest hetzelfde effect als brandewijn op arme mensen om hun werkkracht te verhogen….Uitputting is het gevolg.” Zie hier de huidige staat van veel landbouwgronden. Geen bodem maar grond als substraat voor planten groei. Daarnaast zorgt de productie van stikstof-meststoffen waarschijnlijk voor 40% van de co² uitstoot in de landbouw. De stikstof in de meststoffenkorrels wordt weliswaar uit de lucht gehaald, maar bij het productieproces zijn hoge temperaturen nodig en die worden meestal bereikt met veel aardgas.

Stilte.

Daar sta ik dan, biologisch tuinder, midden op mijn 1,2 ha tuinbouwgrond aan de Seterseweg 7 te Oosterhout. In gedachten verzonken. Geen kunstmest of andere chemische middelen tot mijn beschikking……

Dus het moet anders. Van de grond ga ik weer een bodem maken. De bodem is namelijk een levend organisme, net zoals wij dat zelf zijn. Het is een samenspel van gronddeeltjes (mineralen), water, organische stof dood en levend,  plantenwortels, wormen, heel veel wormen, bacteriën en schimmels, protozoa, aaltjes, springstaarten, mijten en vele andere vormen van leven. Ook wel biodiversiteit onder de grond genoemd. Een goed evenwicht zorgt voor bodemvruchtbaarheid en weerbaarheid. 50% van een plant zit onder de grond. Dus als het daar beneden goed gaat, volgt de 50% boven de grond vanzelf. Dat zorgt weer voor een geweldig evenwicht en biodiversiteit boven de grond. Geen last meer van plagen. Ik bemest nooit meer de plant, maar voedt de bodem. Het liefst met compost. Ik verrijk de grond met mineralen (lavameel). In een poging het verlies van jaren te compenseren. Zo min mogelijk met een tractor of ander zwaar materieel over de grond. Inzet van veel groenbemesters. Van dit alles, samen met een portie geduld en hard werken, verwacht ik over een paar jaar weer van de grond een bodem te maken. Van een gezonde bodem komt uiteraard gezonde (biologische) voeding. En wat je eet dat ben je zelf. Allemaal winnaar!

Ik wens jou ook veel succes met het maken van je eigen duurzame keuzes.

Vincent de Wolff, biologisch tuinder van Sophia’s Tuin in Oosterhout, is ook aanwezig op de Groen Is Doen Markt.